Zásady používania súborov cookie spoločnosti Honor

Aktualizované: 25.júna 2022

Zásady používania súborov cookie opisujú rôzne typy súborov cookie, ktoré sa môžu používať v súvislosti s webovými stránkami, ktoré vlastní a/alebo kontroluje spoločnosť Honor Technologies (Czech) s.r.o (spoločným názvom „Honor“, „my“, „nás“ alebo „náš“). Tieto Zásady opisujú aj to, ako môžete súbory cookie spravovať.

Je dôležité, aby ste často kontrolovali, či tieto Zásady neboli aktualizované, pretože ich občas môžeme zmeniť, aby sa tak zohľadnili zmeny v našom používaní súborov cookie. Skontrolujte dátum navrchu tejto stránky, aby ste zistili, kedy boli tieto Zásady naposledy revidované. Akékoľvek zmeny týchto Zásad nadobudnú účinnosť vtedy, keď na našej webovej lokalite sprístupníme revidované Zásady.

Spoločnosť Honor má v Európe viaceré kancelárie, aby sme tak mohli zabezpečiť, že vašu žiadosť alebo dotaz spracuje náš tím pre ochranu údajov vo vašom regióne. Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať na stránke Otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov.


Čo sú to súbory cookie a podobné technológie?

Súbor cookie je jednoduchý textový súbor, ktorý webový server uloží v počítači alebo mobilnom zariadení. Obsah súboru cookie bude môcť načítať a prečítať iba server, ktorý daný súbor cookie vytvoril. Súbory cookie sú jedinečné pre prehliadač alebo mobilnú aplikáciu, ktoré používate. Text súboru cookie často pozostáva z identifikátorov, názvov lokalít, ako aj čísel a znakov.

Podobne ako súbory cookie ukladajú informácie do vášho zariadenia aj lokálne zdieľané objekty (nazývané aj „súbory cookie Flash“) a lokálne úložisko HTML5, ktoré môžu zaznamenávať určité informácie o vašich aktivitách a preferenciách.

Okrem súborov cookie používame na tejto webovej lokalite aj webové signály a pixelové značky. Webový signál je zvyčajne elektronický grafický obrázok vložený do webovej lokality alebo e-mailu, ktorý identifikuje súbory cookie vášho zariadenia, keď prehľadávate danú webovú lokalitu alebo e-mail. Pixelové značky nám umožňujú odosielať e-maily tak, aby bol e-mail pre vás čitateľný a aby sme zistili, či bol otvorený. Napríklad ak dostanete e-mail od spoločnosti Honor, môže obsahovať adresu URL na prekliknutie, ktorá odkazuje na webovú lokalitu Honor. Ak kliknete na odkaz, spoločnosť Honor bude sledovať vašu návštevu, čo nám pomôže získať informácie o vašich preferenciách týkajúcich sa produktov a služieb a zlepšovať našu zákaznícku službu. Ak nechcete byť sledovaní prostredníctvom e-mailov, z odberu našich e-mailov sa môžete odhlásiť.

Spoločnosť Honor používa na tejto webovej lokalite nasledujúce typy súborov cookie:


Nevyhnutné súbory cookie

Čo sú to nevyhnutné súbory cookie a môžem ich odmietnuť?

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na fungovanie webovej lokality a nedajú sa vypnúť bez vplyvu na používanie lokality. Tieto súbory cookie sa zvyčajne nastavia len v reakcii na vaše konkrétne akcie na lokalite, ako je napríklad nastavenie vašich preferencií týkajúcich sa súborov cookie alebo používanie živého chatu na rozhovor s pracovníkom zákazníckej služby. Tieto súbory cookie používame preto, že je podľa nás v našom i vašom oprávnenom záujme, aby lokalita fungovala správne. Vo svojom prehliadači môžete nastaviť blokovanie alebo upozornenie na tieto súbory cookie, niektoré časti lokality však bez nich nebudú fungovať. Ak sa chcete dozvedieť, ako nastaviť prehliadač na blokovanie alebo upozorňovanie na tieto súbory cookie, pozrite si nasledujúce pokyny: Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies) > Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en) > Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies) > Safari (https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac) > Opera (https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/).

Prečo používame nevyhnutné súbory cookie?

Tieto súbory cookie zvyčajne používame na poskytnutie konkrétnej funkcie na webovej lokalite, napríklad na používanie nástroja živého chatu našej zákazníckej služby alebo na uchovanie výsledkov vyhľadávania, keď použijete funkciu interného vyhľadávania, aby ste sa po kliknutí na výsledok vyhľadávania mohli vrátiť na uchované výsledky vyhľadávania.

Aké údaje sú zhromažďované a používané nevyhnutnými súbormi cookie?

Nevyhnutné súbory cookie zhromažďujú a používajú osobné údaje zriedkavo, môžu však obsahovať identifikačný kód, ktorý webovej lokalite umožňuje rozlíšiť vás ako jedinečného návštevníka od ostatných návštevníkov webovej lokality. Tieto typy jedinečného identifikačného kódu sa používajú na uchovanie relácie servera a poskytnutie funkcií, o ktoré ste požiadali. Napríklad v prípade živého chatu, ktorý sa uvádza vyššie ako príklad, sa jedinečný identifikátor priraďuje k minulým chatovým záznamom zákazníckej služby.

Ako dlho tieto údaje uchovávame?

Nevyhnutné súbory cookie sú zvyčajne súbory cookie pre reláciu a uchovávajú údaje len počas vašej návštevy webovej lokality. Ak však súbor cookie podporuje našu funkciu živého chatu so zákazníkom, údaje sa uchovávajú dlhšie, aby sme si vás pamätali pri vašich následných návštevách.

Zdieľame nejaké údaje s tretími stranami?

Na vytvorenie a spravovanie našej webovej lokality používame externých dodávateľov infraštruktúry webovej lokality. Externí dodávatelia, ktorí nám poskytujú služby na našej webovej lokalite, majú okrem toho prístup k údajom prepojeným s identifikátorom vášho súboru cookie. Napríklad dodávateľ živého chatu našej zákazníckej služby má prístup k záznamom živého chatu prepojeným s identifikátorom vášho súboru cookie, aby mohol vidieť vaše predošlé dotazy. Údaje súborov cookie sú bezpečne uložené na serveroch týchto dodávateľov. Našich poskytovateľov služieb sme starostlivo vybrali a poverili, sú zmluvne viazaní našimi pokynmi a nebudú vaše údaje spracúvať na žiadne iné účely.

Ktoré nevyhnutné súbory cookie používame?

Používame tieto nevyhnutné súbory cookie:

Názov súboru cookieZdrojVypršíÚčel
_ accept_cookie_chooseHonorpo reláciiKontrola, či používateľ súhlasil s používaním súborov cookie.
_areacodeHonorpo reláciiIdentifikácia krajiny/regiónu používateľa.
CSRF-TOKENHonorpo reláciiCSRF Token
euidHonorpo reláciiKontrola stavu prihlásenia.
LanguageHonorpo reláciiInformácie o jazyku
locale_MSHonorpo reláciiIdentifikácia jazyka vášho prehliadača.
nationalCodeHonorpo reláciiIdentifikácia krajiny/regiónu používateľa.
salePortalHonorpo reláciiTento súbor cookie slúži na určenie verzie   lokality, ktorú používateľ používa. 1: web, 2: wap, 3: aplikácia
SESSIONIDHonorpo reláciiIdentifikátor relácie
siteCodeHonorpo 13 mesiacochNázov krajiny
starttimeHonorpo 30 minútachZačiatok platnosti akciovej zľavy
uidHonorpo reláciiIdentifikátor používateľa
usHonorpo reláciiIdentifikácia časového pásma používateľa.
ac_cpHonorpo reláciiInformácie o   prihlásení používateľa.
ac_lelHonorpo relácii
ac_lgcHonorpo relácii
ac_liHonorpo relácii
ac_liqHonorpo relácii
ac_lmiHonorpo relácii
ac_loNaHonorpo relácii
ac_ltpHonorpo relácii
ac_lusHonorpo relácii
currentSiteHonorpo relácii
isAuthCustHonorpo relácii
nameHonorpo relácii
pactListHonorpo relácii
userHonorpo relácii
userTypeHonorpo   relácii
localHeadURLHonorpo 300 minútach
atTokenHonorpo   360 minútach
jwt_tokenHonorpo   300 minútach
isGroupUserHonorpo   relácii
isEnterpriseUserHonorpo   relácii
hasSignedHonorpo   relácii
validHonorpo relácii
isFirstLoginHonorpo relácii
isloggedHonorpo relácii
isSupermanHonorpo relácii
loginUserinfoHonorpo 1 dni
userIdHonorpo relácii
userNameHonorpo relácii
_accept_cookie_flag_newHonoro 1 rokPríznak prijatia protokolu súboru cookie
_ accept_cookie_chooseHonoro 1 rokNastavenia prijatia protokolu súboru cookie
_accept_cookie_choose_newHonoro 1 rok
cookieacceptedHonorpo 200 dňoch
gtm_login_ifusedHonorpo reláciiPoužívané nástrojom GTM pri prihlasovaní
gtm_login_originHonorpo relácii

Funkčné súbory cookie

Čo sú to funkčné súbory cookie a môžem ich odmietnuť?

Tieto súbory cookie umožňujú rozšírené funkcie a personalizáciu, napríklad prehrávanie videa a živý chat. Môžu byť nastavené nami alebo externým dodávateľom, ktorého služby sme pridali na našu lokalitu, napríklad funkcie živého chatu zákazníckej služby. Tieto súbory cookie sú podobné prísne nevyhnutným súborom cookie, keďže dodatočné funkcie bez nich nemôžu fungovať. Tieto súbory cookie používame preto, že je podľa nás v našom i vašom oprávnenom záujme, aby lokalita fungovala správne.

Tieto súbory cookie sa nastavia vo vašom zariadení iba v prípade, že s tým budete súhlasiť pri prvej návšteve našej webovej lokality, pričom funkčné súbory cookie môžete neskôr kedykoľvek odmietnuť zmenou svojho Nastavenia súborov cookie. Ak to však urobíte, môže to mať vplyv na vaše používanie webovej lokality.

Prečo používame funkčné súbory cookie?

Tieto súbory cookie používame zvyčajne preto, aby mohli fungovať určité funkcie na lokalite, napríklad súbor cookie funkcie živého chatu našej zákazníckej linky si zapamätá používateľov, ktorí sa vrátili, takže pri opätovnej návšteve môžete nadviazať na predošlý živý chat a pokračovať v ňom.

Aké údaje sú zhromažďované a používané funkčnými súbormi cookie?

Funkčné súbory cookie zhromažďujú a ukladajú jedinečný identifikátor priradený k uloženým údajom profilu. Typ uložených údajov priradeného profilu závisí od funkcie, ktorú podporuje daný súbor cookie. Napríklad v prípade živého chatu, ktorý sa uvádza vyššie ako príklad, sa jedinečný identifikátor priraďuje k minulým chatovým záznamom zákazníckej služby.

Ako dlho tieto údaje uchovávame?

Závisí to od funkcie, ktorú podporuje daný súbor cookie. Ak však súbor cookie podporuje našu funkciu živého chatu so zákazníkom, údaje sa budú uchovávať dlhšie, aby sme si vás pamätali pri vašich následných opätovných návštevách.

Zdieľame nejaké údaje s tretími stranami?

Dodávatelia infraštruktúry webovej lokality: Na vytvorenie a spravovanie našej webovej lokality používame externých dodávateľov infraštruktúry webovej lokality. Údaje súborov cookie sú bezpečne uložené na serveroch týchto dodávateľov.

Dodávatelia služieb: Externí dodávatelia, ktorí nám poskytujú služby na našej webovej lokalite, majú okrem toho prístup k údajom prepojeným s identifikátorom vášho súboru cookie. Napríklad dodávateľ živého chatu našej zákazníckej služby má prístup k záznamom živého chatu prepojeným s identifikátorom vášho súboru cookie, aby mohol vidieť vaše predošlé dotazy.

Našich poskytovateľov služieb sme starostlivo vybrali a poverili, sú zmluvne viazaní našimi pokynmi a nebudú vaše údaje spracúvať na žiadne iné účely.

Ktoré funkčné súbory cookie používame?

Používame tieto funkčné súbory cookie:

Názov súboru cookieZdrojVypršíÚčel
whosonHonorpo 2 rokochFunkcia živého chatu
Visitor info liveYouTubepo 6 mesiacochFunkcia videa YouTube

Analytické súbory cookie

Čo sú to analytické súbory cookie a môžem ich odmietnuť?

Tieto súbory cookie, nazývané aj „výkonové súbory cookie“, „meracie súbory cookie“ alebo „štatistické súbory cookie“, nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevníkov, aby sme mohli merať a zlepšovať výkon našej lokality. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najpopulárnejšie a najmenej populárne a ako sa návštevníci pohybujú v rámci lokality. Údaje, ktoré spoločnosť Honor prijíma z týchto súborov cookie, sú súhrnné a anonymné – nejde o osobné údaje. Avšak Google Analytics, tretia strana poskytujúca tieto štatistické služby, spracúva osobné údaje o vás, aby nám mohla poskytovať súhrnné údaje o návštevníkoch našej webovej lokality.

Tieto súbory cookie používame nato, aby sme porozumeli, ako návštevníci interagujú s našou webovou lokalitou, napríklad či používatelia opúšťajú určité stránky alebo majú problémy. Tieto súbory cookie používame preto, že je v našom oprávnenom záujme, aby sme monitorovali výkon webovej lokality. Analytické súbory cookie môžete neskôr kedykoľvek odmietnuť zmenou svojho Nastavenia súborov cookie.

Prečo používame analytické súbory cookie?

Analytické súbory cookie používame na meranie a analýzu. Tieto súbory cookie nám napríklad umožňujú porozumieť:

- z ktorých webových lokalít prichádzajú návštevníci na našu webovú lokalitu, či návštevník prišiel na našu webovú lokalitu priamo alebo klikol na odkaz vo vyhľadávači alebo v príspevku v sociálnom médiu;

- ktoré stránky sú na našej webovej lokalite najpopulárnejšie a najmenej populárne, koľko času strávia návštevníci na jednotlivých stránkach a častiach stránky a na ktoré odkazy a tlačidlá klikajú;

- informáciám o zariadení, ktoré používate na prístup k našej lokalite, ako je napríklad značka a model zariadenia a ktorý prehliadač alebo operačný systém používate;

- demografickým informáciám o návštevníkoch našej lokality, napríklad štatistikám o tom, aké percento návštevníkov našej webovej lokality tvoria muži a ženy, o ich vekovej kategórii a ich záujmoch, ako je napríklad fotografovanie a technológie.

Aké údaje sú zhromažďované a používané analytickými súbormi cookie?

Samotné súbory cookie bežne zaznamenávajú iba identifikačný kód. Tento identifikačný kód je však prepojený so servermi služby Google Analytics, čo spoločnosti Google umožňuje vytvoriť profil vášho prehľadávania webovej lokality. V dôsledku čítania súboru cookie sa spracúvajú aj podrobnosti o prehliadači vrátane technických podrobností o zariadení použitom na prístup k lokalite a jeho polohy.

Spoločnosť Honor môže pomocou štatistických súborov cookie zhromažďovať vaše osobné údaje. Vo všeobecnosti dostávame iba súhrnné údaje o návštevníkoch našej webovej lokality. Spoločnosť Google však napríklad pomocou služby Google Analytics spracúva vaše osobné údaje, aby nám mohla poskytovať tieto súhrnné štatistiky. Keďže službu Google Analytics používajú aj iné webové lokality, spoločnosť Google nemá profil iba o tom, ako používate našu webovú lokalitu, ale aj o tom, ako používate mnoho iných webových lokalít, ktoré tiež používajú službu Google Analytics. Spoločnosť Google môže informácie z vašich súborov cookie prepojiť aj s informáciami o vašom účte, ak ste počas prehľadávania prihlásení do svojho účtu Google, a vytvoriť tak o vás ešte podrobnejší profil. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje, pozrite si pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google (https://support.google.com/analytics/answer/6004245).

Ako dlho tieto údaje uchovávame?

Doba uchovávania analytických súborov cookie je zvyčajne rôzna – od časového úseku, počas ktorého prehľadávate webové stránky, až po 24 mesiacov, a to v závislosti od účelu jednotlivého súboru cookie. Napríklad niektoré súbory cookie sa uchovávajú vo vašom zariadení iba počas vašich návštev webovej stránky. Niektoré súbory cookie uchovávajú informácie 24 hodín, aby si vás zapamätali ako jedinečného návštevníka danej webovej lokality v daný deň. Iné môžu uchovávať informácie až 24 mesiacov.

Zdieľame niektoré z údajov s tretími stranami?

(1) Dodávatelia infraštruktúry webovej lokality: Na vytvorenie a spravovanie našej webovej lokality používame externých dodávateľov infraštruktúry webovej lokality. Údaje súborov cookie sú bezpečne uložené na serveroch týchto dodávateľov.

(2) Dodávatelia analytických súborov cookie: Používame službu Google Analytics. Spoločnosť Google nastavuje štatistické súbory cookie a spracúva vaše osobné údaje. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje, pozrite si pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google (https://support.google.com/analytics/answer/6004245).

(3) Dodávatelia služieb: Okrem toho majú externí dodávatelia, ktorí nám poskytujú služby, prístup k údajom priradeným k vášmu identifikátoru súboru cookie. Na spravovanie našich súborov cookie používame externé mediálne agentúry.

(4) V rámci našej spoločnosti: Naše globálne ústredie (HONOR DEVICE CO., LTD., Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No.8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen City, Guangdong Province, People's Republic of China) dostáva vo všeobecnosti súhrnné údaje o návštevníkoch našej webovej lokality, nedostáva však žiadne osobné údaje.

Našich poskytovateľov služieb sme starostlivo vybrali a poverili, sú zmluvne viazaní našimi pokynmi a nebudú vaše údaje spracúvať na žiadne iné účely.

Ktoré analytické súbory cookie používame?

Používame tieto analytické súbory cookie:

Názov súboru cookieZdrojVypršíÚčel
_gaGoogle Analyticspo 2 rokochTieto súbory cookie slúžia na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú lokalitu. Tieto informácie   (vrátane počtu   návštevníkov a informácií o tom, odkiaľ sú) sú anonymizované a používajú sa na zlepšovanie lokality.
_gidGoogle Analyticspo 365 dňoch
NIDGoogle Analyticspo 6 mesiacoch
OT2Google Analyticspo 3 mesiacoch
pagenameGoogle Analyticspo 30 minútach
PrevpagenameGoogle Analyticspo 30 minútach
PrevpagetimeGoogle Analyticspo 30 minútach
u2Google Analyticspo 3 mesiacoch
_ga_<container-id>Google   Analyticspo 2 rokoch
_gac_<property-id>Google   Analyticspo 90 dňoch
_gac_gb_<container-id>Google   Analyticspo 90 dňoch
_gatGoogle   Analyticspo   1 minúte
_gat[_<customname>]Google   Analyticspo   1 minúte
_gcl_auCampaign   Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360po 3 mesiacoch
appidhonorpo relácii
ec_deviceidhonorpo 2 rokoch
openidhonorpo relácii
portalhonorpo 2 rokoch
sat_trackhonorpo relácii
TIDhonorpo 2 rokoch
_clckGoogle   Analyticso 1 rok
_clskGoogle   Analyticspo 1 dni
_fbpGoogle   Analyticspo 90 dňoch
_uetsidGoogle   Analyticspo 1 dni
_uetvidGoogle   Analyticspo 400 dňoch
prevScrollPercentageGoogle   Analyticspo 30 minútach
pt_584gi0epGoogle   Analyticspo 400 dňoch
pt_s_584gi0epGoogle   Analyticspo relácii
scrollPercentageGoogle   Analyticspo 30 minútach
vuidckGoogle   Analyticspo 90 dňoch

Reklamné súbory cookie

Čo sú to reklamné súbory cookie a môžem ich odmietnuť?

Reklamné súbory cookie používame na zhromažďovanie informácií o vašich online aktivitách a záujmoch a na to, aby sme vám poskytovali reklamy, ktoré najviac zodpovedajú vášmu profilu a záujmom. Tieto súbory cookie nastavujú na našej lokalite naši reklamní partneri. Používajú sa na vytvorenie profilu vašich záujmov a zobrazovanie relevantných reklám na iných webových lokalitách. Používame aj súbory cookie sociálnych médií na prepojenie s tlačidlami „Páči sa mi to“ a „Zdieľať“ v sociálnych médiách.

Tieto súbory cookie používame na to, aby sme vám zobrazovali relevantné, a nie nerelevantné reklamy, aby sa zabránilo opakovanému zobrazovaniu rovnakej reklamy a aby ste mohli používať možnosti „Páči sa mi to“ a „Zdieľať“ pre náš obsah v sociálnych médiách. Tieto súbory cookie sa vo vašom zariadení nastavia iba v prípade, že s tým budete súhlasiť pri prvej návšteve našej webovej lokality, pričom reklamné súbory cookie môžete neskôr kedykoľvek odmietnuť zmenou svojho Nastavenia súborov cookie.

Prečo používame reklamné súbory cookie?

Reklamné súbory cookie používame na to, aby sme mali prehľad o vašom správaní pri prehľadávaní, a aby sme vám tak mohli zobraziť alebo skryť naše reklamy podľa toho, ktoré sú pre vás najrelevantnejšie. Súbory cookie sociálnych médií používame na to, aby ste mohli pre náš obsah použiť možnosti „Páči sa mi to“ a „Zdieľať“ a interagovať so značkou Honor v sociálnych médiách.

Aké údaje sú zhromažďované a používané reklamnými súbormi cookie?

Reklamné súbory cookie ukladajú jedinečné identifikátory priradené k vášmu profilu na serveroch našich reklamných partnerov. Tieto profily zaznamenávajú vaše správanie a akcie pri prehľadávaní prepojené s informáciami o vašom prehľadávaní, napríklad akcie, ktoré vykonávate na lokalite (kliknutia na odkazy alebo tlačidlá), ako aj technické špecifikácie vášho zariadenia a vašu polohu (na základe vašej adresy IP). Reklamné súbory cookie spoločnosti Google môžu byť prepojené aj s vaším Google ID, ak ste počas prehľadávania prihlásení do svojho účtu Google, a môžu tak o vás vytvoriť ešte podrobnejší profil.

Keďže reklamné súbory cookie sú používané aj mnohými ďalšími webovými lokalitami, reklamní partneri nemajú profil iba o tom, ako používate našu webovú lokalitu, ale aj o tom, ako používate iné webové lokality. Inzerentom to umožňuje vytvoriť veľmi podrobný profil o vás vrátane vášho veku, pohlavia, záujmov, jazyka, úrovne interakcie, siete a prehliadača.

Súbory cookie sociálnych médií zhromažďujú vašu adresu IP a reťazec prehliadača a odosielajú tieto informácie späť lokalite sociálnych médií, ktorá súbor cookie vložila, čo jej umožňuje zistiť, že ste navštívili našu lokalitu. Toto platí bez ohľadu na to, či máte na danej lokalite sociálnych médií účet alebo nie.

Ako dlho tieto údaje uchovávame?

Doba uchovávania reklamných súborov cookie je zvyčajne rôzna – od časového úseku, počas ktorého prehľadávate webové stránky, až po 24 mesiacov, a to v závislosti od účelu jednotlivého súboru cookie a dĺžky našich konkrétnych reklamných kampaní (napríklad v prípade konkrétnej súťaže, ktorú môžeme organizovať, alebo dlhšej kampane na propagáciu jedného z našich zariadení).

Zdieľame niektoré z údajov s tretími stranami?

(1) Dodávatelia infraštruktúry webovej lokality: Na vytvorenie a spravovanie našej webovej lokality používame externých dodávateľov infraštruktúry webovej lokality. Údaje súborov cookie sú bezpečne uložené na serveroch týchto dodávateľov.

(2) Nastavovatelia reklamných súborov cookie: Používame reklamné súbory cookie nastavené rôznymi tretími stranami, ako sú Google (https://policies.google.com/technologies/ads), Facebook (https://en-gb.facebook.com/policies/cookies/), Twitter (https://help.twitter.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads), LinkedIn (https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=en), Amazon (https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=en). Spoločnosť Honor je spoločným prevádzkovateľom údajov s vyššie uvedenými spoločnosťami, pretože sme sa rozhodli použiť na našej webovej lokalite ich súbory cookie, ktoré týmto tretím stranám umožňujú zhromažďovať údaje o vás, keď navštívite našu webovú lokalitu. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako tieto spoločnosti spracúvajú vaše osobné údaje, pozrite si ich zásady ochrany osobných údajov.

(3) Dodávatelia služieb: Okrem toho majú externí dodávatelia, ktorí nám poskytujú služby, prístup k údajom priradeným k vášmu identifikátoru súboru cookie. Na spravovanie našich súborov cookie používame externé mediálne agentúry, burzy reklamy a reklamné siete.

Aké reklamné súbory cookie používame?

Používame tieto reklamné súbory cookie:

Názov   súboru cookieZdrojVypršíÚčel
cps_idHonorpo 30 dňochUchovanie informácií o tom, z ktorého reklamného   odkazu ste boli presmerovaní
cps_wiHonorpo 30 dňoch
cps_directHonorpo 30 dňoch

Ako chránime vaše osobné údaje

Na ochranu vašich údajov pred neoprávneným prístupom, sprístupnením, použitím, úpravou alebo stratou uplatňujeme primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, a to vrátane technológií šifrovania na zaistenie dôvernosti údajov.

Spoločnosť Honor dodržiava príslušné zákonné požiadavky na ochranu osobných údajov z EÚ prenášaných mimo EHP. Pri zdieľaní osobných údajov v rámci našej podnikovej skupiny a externých dodávateľov sa riadime štandardnými zmluvnými doložkami EÚ (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en) na zabezpečenie rovnakej úrovne ochrany osobných údajov aj v oblastiach mimo priamej pôsobnosti právnych predpisov EÚ na ochranu údajov.

Vaše práva a voľby

Ak si chcete vo vzťahu k svojim údajom uplatniť práva na prístup k nim, ich opravu, vymazanie, obmedzenie ich spracúvania, namietanie proti ich spracúvaniu alebo na ich prenosnosť, ak chcete kontaktovať našu zodpovednú osobu (DPO) alebo ak máte sťažnosť alebo otázku týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Honor, pošlite svoju žiadosť na stránke Otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Ak chcete uplatniť svoje práva voči tretím stranám uvedeným vyššie v sekciách „Zdieľame nejaké údaje s tretími stranami?“, kontaktujte priamo príslušné tretie strany. Máte tiež právo podať sťažnosť vášmu miestnemu orgánu pre ochranu údajov.Historical Version
20220625
取消