Izjava o HONOR platformi i privatnosti

 Ažurirano: 25. јуна 2022. godine

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na vas lično i vaše korišćenje platforme na www.hihonor.com/rs/ („platforma“ ili „ova platforma“), koja je naša korporativna veb-stranica. Možete se prijaviti na našu veb-stranicu da biste dobili najnovije vesti i ažuriranja HONOR telefona, itd.

Ovu platformu obezbeđuje Honor Technologies d.o.o Beograd, kompanija koja je propisno osnovana i postoji u skladu sa zakonima Republic of Serbia, sa registrovanim sedištem na adresi Krunska 73 11000 Belgrade Republic of Serbia i čiji je registracioni broj 21816744 (u daljem tekstu "HONOR", "mi", "nas" ili "naš"). Spomenuta kompanija je ujedno rukovalac podacima o ličnosti.

Kao kontrolor podataka, razumemo važnost vaše privatnosti. Odvojite vreme da pažljivo pročitate ovu Izjavu o privatnosti kako biste razumeli kako ćemo koristiti vaše lične podatke.

Ova platforma je namenjena za korišćenje od strane odraslih. Međutim, za korišćenje HONOR proizvoda i usluga od strane dece, potpuno smo svesni važnosti preduzimanja dodatnih preventivnih mera za zaštitu privatnosti i sigurnosti. HONOR identifikuje da li su subjekti podataka deca na osnovu punoletnosti definisane zakonima lokalnih zemalja i regija.

Ova Izjava opisuje:1. Koje podatke prikupljamo o vama?2. Kako obrađujemo vaše podatke?3. Kako čuvamo vaše podatke?4. Kako delimo vaše podatke?5. Koja su Vaša prava i mogućnosti?6. Kako nas kontaktirati?7. Kako ažuriramo ovu izjavu?

 1. Koje podatke prikupljamo o vama?

Uslugama HONOR Platforme prikupljaćemo i koristiti vaše lične podatke samo u svrhe navedene u ovoj Izjavi. Lični podaci odnose se na sve podatke koji nam omogućavaju da vas identifikujemo kao korisnika.

Prikupljaćemo i obrađivati sledeće podatke:

 1. Informacije o nalogu, uključujući ID naloga, ID korisnika, e-poštu, broj mobilnog telefona, nadimak, korisničko ime, sliku profila.

 2. Kontakt informacije, uključujući ime, adresu e-pošte, broj telefona, poštanski broj, državu, grad, detaljnu adresu

 3. Detalji uređaja, uključujući IMEI broj, serijski broj.

 4. Informacije za korisničku službu, uključujući nadimak, podatke za kontakt (ime, broj telefona i adresu e-pošte), zapis o vašem upitu za HONOR podršku putem e-pošte, četa, veb-obrasca, telefonskog poziva ili direktne poruke na društvenim mrežama.

 5. Informacije o korišćenju usluge, uključujući zapise o pregledanju, zapise o klikovima, IP adresu, ključnu reč za pretragu, aktivnosti klika, URL/put za prikaz stranice, vreme pristupa stranici, ID kolačića/ID sesije.

 1. Kako obrađujemo vaše podatke?

Da bismo vam pružili usluge HONOR Platforme i da bismo ispunili naše ugovorne obaveze, HONOR će obraditi i koristiti vaše lične podatke u povezane svrhe.Osim ako nije drugačije navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti, više nećete moći uživati u relevantnim uslugama ako odbijete obradu vaših ličnih podataka za ove usluge. Davanje podataka o ličnosti nije zakonska već ugovorna obaveza i davanje podataka neophodan uslov za ugovorni odnos, tačnije za korišćenje relevantnih usluga. Lice na koje se podaci odnose nema obavezu da da podatke o svojoj ličnosti s tim da bez davanja podataka ne može da koristi sve naše usluge;

1) Prijavljivanje: Ako odlučite da se prijavite sa vašim ID naloga (HONOR ID, Google ID), mi ćemo obraditi informacije sadržane u ID naloga kako bismo vam omogućili pristup uslugama na koje ste prijavljeni. Ako ne želite da se prijavite sa vašim ID naloga, možete da nastavite da koristite Platformu za pregledanje i pretraživanje.

Imajte na umu da vaše HONOR ID informacije sa nama deli HONOR Technologies Germany GmbH, koji je kontrolor podataka vašeg HONOR ID.

2) Pružanje usluga korisnicima, uključujući popravke pod garancijom: Da biste proverili da li je vaš uređaj pokriven HONOR ograničenom garancijom, kako bismo popravili uređaje pod garancijom i kako bismo komunicirali sa vama u vezi sa popravkom, obrađivaćemo detalje o vašem uređaju i informacije o korisničkoj podršci. Kada zatražite cene rezervnih delova i informacije o servisu, mi ćemo obraditi podatke o vašem uređaju, informacije o lokaciji.

3) Zakazivanje i praćenje popravki: Obrađivaćemo podatke o vašem nalogu, kontakt podatke, detalje o uređaju i podatke o korisničkim uslugama kako bismo vam omogućili da zakažete i pratite popravku na mreži ili putem naših korisničkih usluga, kako i da bismo preuzeli i isporučili uređaje sa vaše kućne adrese ili odabrane lokacije.

Osim toga, koristićemo vaše lične podatke u sledeće svrhe na osnovu naših legitimnih interesa:

1) Upiti kupaca: Obrađivaćemo podatke vašeg naloga i podatke o korisničkim uslugama kako bismo vam pomogli u vezi sa vašim upitom.

U bilo koje vreme možete uložiti prigovor na obradu vaših ličnih podataka u gorenavedene svrhe. Za više detalja o tome, molimo pogledajte Odeljak 5: Koja su vaša prava i mogućnosti.

Osim toga, uz vaš pristanak koristićemo vaše lične podatke u sledeće svrhe:

1) Marketing: Možemo koristiti vašu e-poštu i/ili broj telefona i podatke o kolačićima u marketinške svrhe, uključujući pozivanje da popunite ankete o zadovoljstvu kupaca i upitnike za povratne informacije. Za više detalja o našoj upotrebi kolačića, pogledajte našu Politiku kolaćića. 

Imate pravo da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku, bez uticaja na zakonitost obrade na osnovu pristanka pre povlačenja. Za više detalja, pogledajte Odeljak 5: Koja su vaša prava i mogućnosti.

Osim toga, obrađivaćemo vaše lične podatke prema potrebi da bismo ispunili zakonske obaveze, uključujući poreske i računovodstvene zahteve, te da bismo uspostavili ili odbranili naša zakonska prava i/ili sprečili, otkrili i pratili potencijalne pokušaje prevare ili sajber-napade.

 1. Kako čuvamo vaše podatke?

Vaši lični podaci pohranjeni su u EU/EEA. HONOR je u skladu sa svim primenjivim zakonskim zahtevima za zaštitu vaših ličnih podataka prenesenih izvan Evropskog ekonomskog prostora i Ujedinjenog Kraljevstva. Da bismo delili podatke unutar naše korporativne grupe, pristupili smo standardnim ugovornim klauzulama kako bismo osigurali da se na vaše lične podatke primenjuje ekvivalentan nivo zaštite podataka čak i kada se zakon o zaštiti podataka Evropskog ekonomskog prostora i Ujedinjenog Kraljevstva ne primenjuje direktno.

Vaše lične podatke ćemo čuvati ne duže nego što je potrebno za svrhe definisane ovom Izjavom.

Konkretno vreme čuvanja vaših ličnih podataka u vezi sa Platformom je navedeno u nastavku:

 1. Podaci o nalogu: Zadržavamo podatke o vašem nalogu sve dok ne odjavite vaš nalog, dok se usluga ne obustavi ili vaš račun ne ukine iz bilo kog drugog razloga.

 2. Podaci o korisničkim uslugama: Čuvamo vaše podatke o korisničkim uslugama do 24 meseca od datuma vašeg upita, kako bismo mogli pomoći u vašim tekućim i prethodnim upitima. Evidencija razgovora, sadržaj e-pošte i evidencija dežurne linije će se čuvati do 24 meseca od datuma vašeg poslednjeg kontakta sa nama.

 3. Podaci o korišćenju usluga: Čuvamo vaše podatke o korišćenju usluga 2 godine.

 4. Kontakt podaci, detalji uređaja za servis: Čuvamo podatke o vašem uređaju do 24 meseca od datuma vašeg poslednjeg kontakta s nama (uključujući i poslednji put naše komunikacije za postprodajne usluge), pod uslovom da nije izvršena usluga između vas i nas u navedene dve godine.

Kada istekne period čuvanja, vaše lične podatke ćemo izbrisati ili anonimizovati, osim ako zakonima i propisima nije drugačije propisano.

 1. Kako delimo vaše podatke?

Vaše podatke možemo podeliti u sledećim okolnostima:

 1. Deljenje u okviru kompanija grupacije:

1) Da bismo proverili da li je vaš uređaj pod garancijom, podelićemo vaš IMEI/SN broj i dokaz o kupovini našoj kineskoj proizvodnoj kompaniji HONOR Device Co., Ltd., koja beleži datum aktivacije vašeg uređaja. Takođe ćemo podeliti podatke koje nisu lične prirode, kao što su model uređaja i pokvareni delovi, sa HONOR Device Co., Ltd., u svrhu predviđanja rezervnih delova i poravnanja dobavljača.

2) Rutinsko održavanje i rad naših IT sistema obezbeđuje HONOR Technologies Romania Co., Ltd.

 1. Deljenje sa dobavljačima koji deluju kao kontrolor podataka u odgovarajućim scenarijima:

Br.

Usluga

Podaci

Provajderi usluga

Svrha

1.

Usluga   servisa poštom

Okrug,   grad,  ime, detaljna adresa, broj telefona, adresa   e-pošte,

DExpress

(https://www.dexpress.rs/rs )


Za   isporuku ili preuzimanje uređaja


 1. Naši dobavljači koji su treća strana a koji nam pružaju usluge e-pošte, SMS i korisničke usluge, itd. mogu imati potrebu da obrade vaše podatke. Treća strana posluje po ugovoru i deluje u naše ime. Oni obrađuju podatke u odgovarajućim scenarijima.

 1. Koja su Vaša prava i mogućnosti?

Imate sledeća prava i mogućnosti kao subjekt podataka u vezi s vašim ličnim podacima:

Vaše pravo

Opis

Kako da ostvarite vaša prava?

Pravo   pristupa

Možete   zatražiti potvrdu da li se lični podaci o vama obrađuju i možete, gde je primenjivo,   dobiti kopiju ličnih podataka koje obrađujemo o vama.

(1) Molimo prijavite se na vaš nalog klikom na ikonu Prijava na veb-stranici i   klikom na Prijava.
(2) Možete ostvariti vaša prava na koje se podaci odnose tako što ćete nas   kontaktirati kao što je navedeno u odeljku 6.

Pravo   na prenosivost

Određene   podatke koje ste nam dostavili možete primiti u mašinski čitljivom formatu.

(1) Možete ostvariti vaša prava na koje se podaci odnose tako što ćete nas   kontaktirati kao što je navedeno u odeljku 6.

Pravo   na brisanje

("Pravo   na zaborav")

Vaše   podatke možete izbrisati pod određenim uslovima.

(1) Možete ostvariti vaša prava na koje se podaci odnose tako što ćete nas   kontaktirati kao što je navedeno u odeljku 6.

Pravo   na ispravku

Vaše   netačne podatke možete ispraviti i dopuniti nepotpune podatke.

(1) Možete ostvariti vaša prava na koje se podaci odnose tako što ćete nas   kontaktirati kao što je navedeno u odeljku 6.

Povlačenje   (opoziv) saglasnosti

Možete   povući saglasnost za obradu ličnih podataka na osnovu vaših pristanaka. Ovaj opoziv pristanka međutim ne utiče   na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva

(1) Možete ostvariti vaša prava na koje se podaci odnose tako što ćete nas   kontaktirati kao što je navedeno u odeljku 6.

Pravo   na prigovor

Možete   odbiti obradu vaših podataka u određene svrhe kao što je direktni marketing.

Možete   ostvariti vaša prava na koje se podaci odnose tako što ćete nas kontaktirati   kao što je navedeno u odeljku 6.

Pravo   na ograničenje obrade

Možete   ograničiti obradu vaših ličnih podataka pod određenim uslovima.

Imate   pravo da zatražite ograničenje obrade vaših podataka u odeljku 6 pod sledećim   scenarijima:

 1. Vi osporavate tačnost vaših podataka i potreban nam je period da proverimo   tačnost vaših podataka.

 2. Vaši   podaci su nezakonito obrađeni, ali ne želite da ih izbrišete.

 3. Imate   pravni zahtev koji je potrebno da uspostavite, ostvarite ili odbranite, a   zatražili ste da čuvamo vaše podatke koje inače ne bismo čuvali.

 4. Vaš   zahtev za prigovor čeka našu verifikaciju.

Pravo na pritužbu Povereniku

Lice na koje se podaci odnose ima   pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatra da je obrada podataka o   njegovoj ličnosti izvršena suprotno zakonu.

Vašu pritužbu možete   poslati direktno Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti.

 1. Kako nas kontaktirati?

Ako je potrebno da ostvarite vaša prava na privatnost, uložite žalbu na zaštitu privatnosti, kontaktirajte nas tako što ćete posetiti stranicu Pitanja o privatnosti, a mi ćemo odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Takođe možete kontaktirati našeg evropskog službenika za zaštitu podataka na:

Adresa:

HONOR DPO Office

HONOR Technologies Germany GmbH

Toulouser Allee 27

40211 Düsseldorf

Germany

Ako smatrate da vaše lične podatke ne obrađujemo u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti ili važećim zakonima o zaštiti podataka, možete podneti žalbu telu za zaštitu podataka u vašoj zemlji/regiji, odnosno Pritužbu povereniku.

 1. Kako ažuriramo ovu izjavu?

Preporučujemo vam da redovno proveravate najnoviju verziju ove Izjave u postavkama veb-stranice i/ili aplikacije jer je možemo s vremena na vreme ažurirati. U slučaju materijalnih promjena ove Izjave, obavestićemo vas putem dijaloga za obaveštavanje, push poruka, e-pošte itd., u zavisnosti od prirode promene.

Napomena: Ova Izjava o privatnosti odnosi se samo na ovu platformu. Za naše obaveze o privatnosti u vezi sa drugim proizvodima i uslugama, pogledajte odgovarajuće obaveštenje o privatnosti tih proizvoda i usluga. Ako želite saznati više o uopštenim obavezama kompanije HONOR po pitanju privatnosti, pročitajte našu Globalnu politiku privatnosti.

 


Historical Version
20220625
取消