Prohlášení o platformě HONOR a ochraně osobních údajů

 Poslední aktualizace: 25. června 2022

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na vás osobně a na vaše používání platformy na adrese www.hihonor.com/cz/ (dále jen „platforma“ nebo „tato platforma“), která se skládá z našich firemních webových stránek a klubu HONOR CLUB. Na našich webových stránkách můžete získat nejnovější zprávy a aktualizace telefonů Honor, témat, recenzí, návodů atd.

Tuto platformu poskytuje společnost Honor Technologies (Czech) s.r.o, řádně založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika, jejíž registrační číslo je 10675809 (dále jen „HONOR“, „my“, „nás“ nebo „naše“).

Jako správci údajů chápeme důležitost vašeho soukromí. Věnujte prosím čas pečlivému přečtení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste pochopili, jak budeme vaše osobní údaje používat.

Tato platforma je určena pro dospělé. V případě používání produktů a služeb Honor dětmi jsme si však plně vědomi důležitosti přijetí dalších preventivních opatření na ochranu soukromí a bezpečnosti. Honor identifikuje, zda jsou subjekty údajů děti, na základě plnoletosti definované zákony místních zemí a regionů.

Toto prohlášení popisuje:

Toto prohlášení popisuje:1、Jaké údaje o vás shromažďujeme?2、Jak zpracováváme vaše údaje?3、Jak uchováváme vaše údaje?4、Jak sdílíme vaše údaje?5、Jaká jsou vaše práva a možnosti?6、Jak nás kontaktovat?7、Jak toto prohlášení aktualizujeme?

 1. Jaké údaje o vás shromažďujeme?

V rámci služeb platformy HONOR budeme vaše osobní údaje shromažďovat a používat pouze pro účely uvedené v tomto prohlášení. Osobními údaji se rozumí veškeré údaje, které nám umožňují identifikovat vás jako uživatele.

Shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 1. Informace o účtu, včetně ID účtu, ID uživatele, e-mailu, čísla mobilního telefonu, přezdívky, uživatelského jména a profilového obrázku.

 2. Kontaktní údaje, včetně jména, e-mailové adresy, telefonního čísla, PSČ, země, města, podrobné adresy

 3. Podrobnosti o zařízení, včetně čísla IMEI, sériového čísla.

 4. Informace o zákaznickém servisu, včetně přezdívky, kontaktních údajů (jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa), záznamu vašeho dotazu na podporu platformy Honor prostřednictvím e-mailu, živého chatu, webového formuláře, horké linky nebo přímých zpráv na sociálních sítích.

 5. Informace o používání služby, včetně záznamů o prohlížení, záznamů o kliknutí, IP adresy, klíčových slov pro vyhledávání, aktivit při kliknutí, URL / cesty zobrazení, času přístupu na stránku, ID cookie/ID relace.

 6. Informace o účasti v klubu, včetně přezdívky, bodů, příspěvků, komentářů, lajků, sdílení, soukromých zpráv, úspěchů, sledování, následovníků, úrovně klubu, hlasů, informací ad hoc.

 1. Jak zpracováváme vaše údaje?

Za účelem poskytování služeb platformy HONOR a plnění našich smluvních závazků bude společnost Honor zpracovávat a používat vaše osobní údaje pro související účely. Pokud není v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, nebudete moci nadále využívat příslušné služby, pokud zpracování svých osobních údajů pro tyto služby odmítnete.

(1) Přihlášení: Pokud se rozhodnete přihlásit pomocí ID účtu (HONOR ID, Google ID), zpracujeme informace obsažené v ID účtu, abychom vám mohli poskytnout přístup ke službám, ke kterým jste přihlášeni. Profilový obrázek a přezdívka spojená s ID vašeho účtu se zobrazí ve vašich příspěvcích, zprávách, komentářích, lajcích a dalších vašich aktivitách v HONOR CLUBU. Pokud se nechcete přihlašovat pomocí ID účtu, můžete platformu nadále používat k procházení a vyhledávání.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše údaje HONOR ID nám poskytuje společnost Honor Technologies Germany GmbH, která je správcem vašich údajů HONOR ID.

(2) Poskytování služeb zákazníkům včetně záručních oprav: Abychom mohli zkontrolovat, zda se na vaše zařízení vztahuje omezená záruka společnosti HONOR, opravit zařízení v záruce a komunikovat s vámi ohledně opravy, budeme zpracovávat údaje o vašem zařízení a informace o zákaznickém servisu. Při dotazu na ceny náhradních dílů a informace o servisním středisku zpracováváme údaje o vašem zařízení a informace o poloze.

(3) Rezervace a sledování oprav: Zpracováváme informace o vašem účtu, kontaktní údaje, údaje o zařízení a informace o zákaznických službách, abychom vám umožnili rezervovat a sledovat opravu online nebo prostřednictvím našich zákaznických služeb a vyzvednout a doručit zařízení z vaší domácí adresy nebo vybraného sběrného místa.

(4) V případě odměn za členství v HONOR CLUBu nebo pořádání propagačních akcí nebo soutěží o ceny s HONOR CLUBem, budou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem plnění smlouvy (podmínky propagační akce o ceny nebo soutěže). V rámci programu odměn, propagační akce nebo soutěže o ceny zpracováváme pouze údaje, které nám poskytnete pro účely propagační akce o ceny nebo soutěže o ceny nebo údaje, které jsou nezbytné pro průběh propagační akce nebo soutěže o ceny. Jedná se zejména o: profil uživatele pro určení výherce, kontaktní údaje pro dodání výher (např. jméno, adresa, e-mailová adresa) a jakékoli další informace relevantní pro propagační akci nebo soutěž o ceny (např. věk, vyloučení, předchozí účasti, vaše příspěvky zaslané prostřednictvím platforem sociálních médií třetích stran v souvislosti s propagačními akcemi podporovanými a spravovanými HONOR CLUBem atd.).

Kromě toho budeme vaše osobní údaje používat pro následující účely na základě našich oprávněných zájmů:

(1) Dotazy zákazníků: Budeme zpracovávat informace o vašem účtu a informace o zákaznickém servisu, abychom vám mohli pomoci s vašimi dotazy, řešením problémů, nejčastějšími dotazy a všemi dalšími dotazy zákazníků.

Proti zpracování svých osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoli vznést námitku. Další podrobnosti o tom, jak postupovat, naleznete v části 5: Jaká jsou vaše práva a možnosti.

Kromě toho budeme s vaším souhlasem používat vaše osobní údaje k následujícím účelům:

(1) Marketing: Váš e-mail a/nebo telefonní číslo a údaje ze souborů cookie můžeme použít pro marketingové účely, včetně pozvání k vyplnění dotazníků spokojenosti zákazníků a dotazníků zpětné vazby. Další podrobnosti o používání souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Další podrobnosti naleznete v části 5: Jaká jsou vaše práva a možnosti.

Kromě toho budeme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud to bude nezbytné pro splnění zákonných povinností, včetně daňových a účetních požadavků, a pro určení nebo obhajobu našich zákonných práv a/nebo pro prevenci, odhalení a stíhání potenciálních pokusů o podvod nebo kybernetických útoků.

 1. Jak uchováváme vaše údaje?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány v rámci EU/EHP. Společnost Honor dodržuje všechny platné právní požadavky na ochranu vašich osobních údajů přenášených mimo EHP a Spojené království. Pro sdílení údajů v rámci naší firemní skupiny jsme uzavřeli standardní smluvní doložky, abychom zajistili, že se na vaše osobní údaje bude vztahovat rovnocenná úroveň ochrany údajů i v případech, kdy se na ně přímo nevztahují právní předpisy EHP a Spojeného království o ochraně údajů.

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytné pro účely definované v tomto prohlášení.

Konkrétní doba uchovávání vašich osobních údajů v souvislosti s platformou je uvedena níže:

 1. Informace o účtu: Informace o vašem účtu uchováváme, dokud nezrušíte registraci účtu, dokud není služba pozastavena nebo dokud není váš účet zrušen z jiných důvodů.

 2. Informace zákaznického servisu: Informace o vašich službách zákazníkům uchováváme po dobu až 24 měsíců od data vašeho dotazu, abychom vám mohli pomoci s vašimi aktuálními a nedávnými dotazy. Záznamy o chatu, obsah e-mailu a záznamy z horké linky budou uchovávány po dobu až 24 měsíců od data vašeho posledního kontaktu s námi.

 3. Informace o využívání služeb: informace o využívání služeb uchováváme po dobu 2 let.

 4. Kontaktní informace, podrobnosti o zařízení pro servis: Údaje o vašem zařízení uchováváme po dobu až 24 měsíců od data vašeho posledního kontaktu s námi (včetně poslední komunikace s námi v rámci poprodejních služeb), pokud jsme vám během těchto dvou let neposkytli žádnou službu

 5. Účast v klubu: Příspěvky, komentáře, lajky, soukromé zprávy a hlasování v rámci HONOR CLUBu se uchovávají, dokud nezavřete svůj klubový účet nebo příspěvek jinak nesmažete či neodvoláte.

Po uplynutí doby uchovávání vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme, pokud zákony a předpisy nevyžadují jinak.

 1. Jak sdílíme vaše údaje?

Vaše údaje můžeme sdílet v následujících případech:

 1. Sdílení v rámci společností skupiny:

(1) Abychom mohli zkontrolovat, zda je vaše zařízení v záruce, poskytneme vaše číslo IMEI/SN a doklad o koupi naší čínské výrobní společnosti Honor Device Co., Ltd., která zaznamená datum aktivace vašeho zařízení. Pro účely předpovědi náhradních dílů a vypořádání dodavatelů oprav budeme se společností Honor Device Co., Ltd. sdílet také informace, které neumožňují identifikaci osoby, jako je model zařízení a rozbité díly.

(2) Běžnou údržbu a provoz našich IT systémů zajišťuje společnost Honor Technologies Romania Co., Ltd.

 1. Sdílení s poskytovateli služeb, kteří v příslušných scénářích vystupují jako správci údajů:

Č.

Služby

Údaje

Poskytovatelé   Služby

Účel

1

Poštovní opravna

Okres, město, jméno, podrobná adresa, telefonní číslo, e-mailová   adresa,

PPL (https://www.ppl.cz/osobni-udaje)

GLS (https://gls-group.com/CZ/en/privacy-policy)


Dodání nebo vyzvednutí   zařízení

 1. Vaše údaje mohou potřebovat zpracovávat naši dodavatelé třetích stran, kteří nám poskytují e-mailové služby, SMS a zákaznické služby atd. Tyto třetí strany pracují na základě smlouvy a jednají naším jménem. V příslušných scénářích fungují jako zpracovatelé dat.

 1. Jaká jsou vaše práva a možnosti?

V souvislosti s vašimi osobními údaji máte následující práva a možnosti:

Vaše právo

Popis

Jak   uplatnit svá práva?

Právo na přístup

Můžete si vyžádat potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje   zpracovávány, a případně můžete získat kopii osobních údajů, které o vás   zpracováváme.

(1) Přihlaste se ke svému účtu kliknutím na ikonu   Přihlášení na webových stránkách a kliknutím na tlačítko Přihlásit.
  Přístup k informacím o   klubu máte ve svém účtu.

(2) Svá práva subjektu údajů můžete uplatnit tak, že   nás kontaktujete, jak je uvedeno v části 6.

Právo na přenositelnost

Určité údaje, které jste nám poskytli, můžete obdržet   ve strojově čitelném formátu.

(1) Svá práva subjektu údajů můžete uplatnit tak, že   nás kontaktujete, jak je uvedeno v části 6.

Právo na vymazání
  („Právo být zapomenut“)

Za určitých podmínek můžete nechat svá data vymazat.

(1) Vymažte   informace o svém příspěvku. Když používáte webové stránky HONOR CLUBu, můžete   kliknout na ikonu Přihlášení na domovské stránce a přejít na „Aktivity“.
  (2) Smažte svou soukromou zprávu (Zpráva). Když používáte webové stránky   HONOR CLUB, můžete kliknout na ikonu zprávy na domovské stránce a přejít do   sekce „Moje zprávy“.

(3) Svá práva subjektu údajů můžete uplatnit tak, že   nás kontaktujete, jak je uvedeno v části 6.

Právo na opravu

Můžete si nechat opravit nepřesné údaje a doplnit   neúplné údaje.

(1) Opravte své   osobní údaje (přezdívku). Když používáte webové stránky HONOR CLUBu, můžete   kliknout na ikonu Přihlášení na domovské stránce „Klub“ pro vstup do osobního   centra a kliknout na ikonu tužky vedle přezdívky.
(2) Opravte informace o příspěvcích (příspěvky, komentáře, lajky, moje sekce,   snímky). Když používáte webové stránky HONOR CLUBu, můžete kliknout na ikonu   přihlášení na domovské stránce „Klub“ a přejít na „Moje aktivity“.

(3) Svá práva subjektu údajů můžete uplatnit tak, že   nás kontaktujete, jak je uvedeno v části 6.

Odvolání souhlasu

Souhlasy se zpracováním osobních údajů můžete na   základě svých souhlasů odvolat.

(1) Svá práva subjektu údajů můžete uplatnit tak, že   nás kontaktujete, jak je uvedeno v části 6.

Právo vznést námitku

Můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro   určité účely, například pro přímý marketing.

Svá práva subjektu údajů můžete uplatnit tak, že nás   kontaktujete, jak je uvedeno v části 6.

Právo na omezení zpracování

Za určitých podmínek můžete zpracování svých osobních   údajů omezit.

V části 6 máte právo požádat o omezení zpracování svých   údajů v následujících případech:
  -Přesnost vašich údajů zpochybňujete a my potřebujeme lhůtu na ověření   přesnosti vašich údajů.
  -Vaše údaje jsou zpracovávány protiprávně, ale nechcete je vymazat.
  -Máte právní nárok, který potřebujete prokázat, uplatnit nebo obhájit, a   požádali jste nás, abychom vaše údaje uchovávali, pokud bychom je jinak   neuchovávali.
  -Vaše žádost o námitku čeká na naše ověření.

 1. ak nás kontaktovat?

Pokud potřebujete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů nebo podat stížnost týkající se ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na stránce Otázky týkající se ochrany osobních údajů, odpovíme vám co nejdříve.

Můžete také kontaktovat našeho evropského pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese:

Adresa:

Honor DPO Office

Honor Technologies Germany GmbH

Toulouser Allee 27

40211 Düsseldorf

Germany

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů nebo platnými zákony o ochraně osobních údajů, můžete podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi/oblasti.

 1. Jak toto prohlášení aktualizujeme?

Doporučujeme vám, abyste pravidelně kontrolovali nejnovější verzi tohoto prohlášení na webových stránkách a/nebo v nastavení aplikace, protože jej můžeme čas od času aktualizovat. V případě podstatných změn tohoto Prohlášení vás budeme informovat prostřednictvím dialogových oken, push zpráv, e-mailů apod. v závislosti na povaze změny.

Poznámka: Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na tuto platformu. Naše závazky týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s jinými produkty a službami naleznete v příslušných oznámeních o ochraně osobních údajů těchto produktů a služeb. Pokud se chcete dozvědět více o obecných závazcích společnosti Honor v oblasti ochrany osobních údajů, přečtěte si naše globální zásady ochrany osobních údajů.

 


Historical Version
20220625
取消